Portretten van presidenten van de Hoge Raad


Portretten presidenten 1

De president van de Hoge Raad is de primus inter pares binnen de Hoge Raad.

De president is op grond van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren de functionele autoriteit voor de leden van de Hoge Raad, de griffier en de gerechtsauditeurs. Verder is de president voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de organisatie van de Hoge Raad.

Hier vindt u meer informatie over de organisatie van de Hoge Raad.

Terug naar schilderij