Aletta Jacobs


Aletta Jacobs

Het is tekenend voor het leven van Aletta Jabobs, dat het antwoord van minister Thorbecke (ook afgebeeld in dit schilderij) op haar verzoek om te mogen studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen niet aan haar, maar aan haar vader was gericht.

Hoewel ze niet de eerste Nederlandse vrouw was die een universitaire studie volgde, was ze wel de eerste die deze succesvol afrondde.

Als lid van de International Alliance of Women, een feministische organisatie, streed zij voor een verbetering van de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.

In 1919 kregen Nederlandse vrouwen, mede dankzij haar inzet, universeel kiesrecht.

Terug naar schilderij