Erasmus


Erasmus

Desiderius Erasmus leefde in een tijd van grote veranderingen. Tussen Middeleeuwen en Renaissance, zette hij belangrijke stappen in aanloop naar en tijdens de Reformatie.

Het bekendste boek van Erasmus is Lof der zotheid. Daarin uit Erasmus op een satirische manier kritiek op de maatschappij, in het bijzonder de machthebbers in de politiek en de katholieke kerk. Het boek is in tientallen talen vertaald.

Erasmus was humanist en pleitte voor meer verdraagzaamheid tussen mensen. Toen er tijdens zijn leven een scheuring plaatsvond in de Rooms-Katholieke Kerk, koos hij dan ook geen partij. Dat leverde hem veel kritiek op.

Erasmus, geboren Rotterdammer, wordt in zijn stad nog altijd geëerd. Er zijn veel gebouwen en instellingen naar hem vernoemd. De Erasmusbrug, de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC zijn wellicht de bekendste voorbeelden.

Terug naar schilderij