Karel de Stoute


Karel de Stoute 1

Karel de Stoute ondernam als hertog van Bourgondië veel veldtochten. Zijn bijnaam, ‘de stoute’, betekent dan ook ‘de moedige’ of ‘de roekeloze’.

Tijdens zijn heerschappij heeft Karel de Stoute door middel van militaire agressie het grondgebied van de Bourgondische Nederlanden flink uitgebreid.

Tegelijkertijd voerde hij op bestuurlijk vlak belangrijke vernieuwingen door. Zo vestigde hij in Mechelen de centrale rekenkamer, richtte hij de Grote Raad van Mechelen op en was hij een van de grondleggers van de Liga voor het Algemeen Belang: een genootschap van hertogen en graven dat zich verzette tegen de centralisatieplannen van koning Lodewijk XI.

Zijn vechtlustige houding werd hem uiteindelijk fataal. Karel de Stoute sneuvelde tijdens de Slag bij Nancy in 1477.

Terug naar schilderij