Dirk Volkertsz. Coornhert


Dirk Volkertsz. Coornhert 1

Dirk Volkertsz. Coornhert pleitte voor godsdienstvrijheid, tolerantie en redelijkheid. Hij gaat uit van de goedheid van mensen. Volgens hem moeten overtreders zo min mogelijk gevangen worden gezet. In plaats daarvan moet de nadruk liggen op rehabilitatie: in die tijd een revolutionair standpunt.

Coornhert schrijft zijn boeken niet in het Latijn, maar in het Nederlands. Ook daarmee wijkt hij af van wat in zijn tijd gangbaar is. Op deze manier levert Coornhert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Coornhert is bevriend met Willem van Oranje, die ook is afgebeeld op dit schilderij. Hij wordt zelfs zijn politiek adviseur. De Spanjaarden beschouwen Coornhert daarom als een gevaarlijke man. Hij wordt verschillende keren vervolgd en is regelmatig op de vlucht.

Terug naar schilderij