Johan Thorbecke


Thorbecke

Als liberaal parlementariër en prominent rechtsgeleerde werd Johan Thorbecke benoemd tot voorzitter van de commissie die moest toezien op de grondwetsherziening van 1848.

Onder leiding van Thorbecke werd een grondwet geschreven waarin onder andere grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, drukpers en onderwijs werden vastgelegd.

Na de invoering van de grondwet hield Thorbecke, als minister-president van het tweede kabinet-Thorbecke, zich bezig met de herverdeling van de macht en de bevoegdheden tussen de lokale en nationale overheden.

Terug naar schilderij