Guusje Minkenhof


Guusje Minkenhof

Guusje Minkenhof was de eerste vrouwelijke advocaat-generaal, raadsheer en vicepresident van de Hoge Raad.

Daarnaast wordt zij herinnerd als de auteur van het handboek De Nederlandse Strafvordering (1936). Daarmee heeft Minkenhof een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlands recht. In het handboek geeft zij een toelichting op het Wetboek van Strafvordering, dat destijds net was vernieuwd. Het boek is een standaardwerk geworden en wordt nog steeds (in bewerkte versie) herdrukt.

Terug naar schilderij