De afdaling van het kruis


De afdaling van het kruis 1

De afdaling van het kruis is geschilderd door Rembrandt van Rijn. Op het schilderij is te zien hoe het lichaam van Jezus van het kruis wordt genomen.

Het proces tegen Jezus, dat eindigde met de kruisiging, is vanuit rechtshistorisch oogpunt bijzonder. Bij de vervolging van Jezus werd namelijk samengewerkt door misschien wel vier verschillende partijen. Dat waren de Sanhedrin (een gerechtshof van Joodse hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten), de Romeinen (met als bestuurder Pontius Pilatus), de bestuurder van Galilea (Herodes Antipas) en het volk.

Terug naar schilderij