Willem de Zwijger


Willem de Zwijger 1

Willem de Zwijger, ook wel Willem van Oranje en Vader des Vaderlands genoemd, wordt gezien als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat: de Republiek der Nederlanden.

Als de Nederlanden in de zestiende eeuw onder bewind staat van Spaanse machthebbers, organiseert Willem van Oranje een opstand. Verschillende steden scharen zich achter hem. Het lukt de Spaanse hertog van Alva niet om die opstand neer te slaan.

Willem van Oranje wordt vermoord, maar het verzet tegen de Spanjaarden houdt aan. Dit leidt uiteindelijk tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Willem van Oranje heeft de basis gelegd voor de belangrijke principes van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

Zijn wapenspreuk Je maintiendrai (Ik zal handhaven) staat nog steeds op het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Terug naar schilderij