Koning Willem I


Willem I

Dit zijn de benen en voeten van Koning Willem I.

In 1813 keerde  Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau terug uit ballingschap en aanvaardde de titel van ‘soeverein vorst’.

In 1815 werd hij als Koning Willem I ingehuldigd.

Hoewel Willem I als absoluut monarch heerste, was hij op de toekomst gericht.

Hij handhaafde de bestuurlijke en maatschappelijke hervormingen die door de Fransen waren ingevoerd en investeerde in industriële vernieuwing.

Door een grondwetswijziging in 1840, die onafwendbaar was na de Belgische onafhankelijkheid, werd zijn macht sterk ingeperkt.

Dit gezags- en gezichtsverlies was voor Willem I de reden om datzelfde jaar nog de troon af te staan aan zijn zoon Willem II.

Terug naar schilderij