Antieke boeken en bezittingen


De Hoge Raad bezit een grote verzameling oude, soms zeldzame boeken en een aantal waardevolle bezittingen.

Boeken

De boeken zijn voor het grootste gedeelte afkomstig uit de bibliotheek van de Hoge Raad van Holland en Zeeland en de bibliotheek van het Hof van Holland. Dit zijn oude juridische werken vanaf de zestiende eeuw.

In de boeken staat veel informatie over het oude recht. De boeken laten ook zien welke juridische kennis de functionarissen uit die tijd hadden. Daardoor geeft de boekenverzameling inzicht in de juridische werkwijze van de Hoge Raad van Holland en Zeeland en het Hof van Holland.

Geschiedenis

De eerste voorloper van de Hoge Raad was de Grote Raad van Mechelen. Later werd, naar model van de Grote Raad van Mechelen, de Hoge Raad van Holland en Zeeland opgericht. Daaruit ontstond uiteindelijk de Hoge Raad.

Bij de Bataafse omwenteling in 1795 werden de bibliotheken van de Hoge Raad van Holland en Zeeland en de bibliotheek van het Hof van Holland samengevoegd. Sinds 1838 zijn de boeken onderdeel van de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden.

Een overzicht van de huidige collectie is te vinden in: P.P. Schmidt, Catalogus van oude drukken in de bibliotheek van de Hoge Raad der Nederlanden, Zwolle: Tjeenk Willink 1988.

De boeken zijn beschikbaar voor historisch en rechtshistorisch onderzoek. U kunt daarvoor contact opnemen met de bibliotheek van de Hoge Raad.

Bodebussen

De Hoge Raad bezit drie bodebussen. Eén voor het parket bij de Hoge Raad en twee voor de Hoge Raad zelf.

De bodebus is een onderscheidingsteken dat werd gedragen door de bodes tijdens de zittingen van de Hoge Raad en tijdens andere officiële gelegenheden. Sinds ongeveer 1970 worden de bodebussen niet meer gedragen.

De bodebussen zijn waarschijnlijk gemaakt door de bekende zilversmid Van Kempen uit Voorschoten.

De geschiedenis van de bodebus gaat terug tot in de vroege middeleeuwen. Bodes hadden de taak om schriftelijke stukken over te brengen. Zij droegen de schriftelijke stukken, met daarop het zegel van hun opdrachtgever, in een bus aan een gordel.

Honderden jaren later had de bodebus zich ontwikkeld tot een lint met het wapen van de instantie die de bode vertegenwoordigde. De bode gebruikte de bodebus toen alleen nog als legitimatie. De bodebussen werden vroeger gedragen door bijna alle bodes die in dienst waren van een overheidsinstelling.

Zie: M. Agterberg, De bodebus in de Lage Landen, Schipluiden: Gemeente Schipluiden 1984.

Galakostuums

De Hoge Raad bezit ook drie galakostuums. De kostuums zijn gemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van het Koninklijk Besluit van 14 september 1838. Volgens dit besluit kan het kostuum “individueel ten Hove verschijnende of openbare plegtigheden bijwonende” worden gedragen.

Dit besluit is bijna zonder wijzigingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 22 december 1997, Staatsblad 763, artikel 21 e.v..