Commissie cassatie in het belang der wet

8 mei 2020

In 2009 is de commissie ‘cassatie in het belang der wet’ ingesteld voor civiele zaken.

De commissie bestaat momenteel uit:

  • mr. F.E. Vermeulen, advocaat te Amsterdam
  • mr. M.F.G.H. Beckers, senior raadsheer gerechtshof Amsterdam
  • prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, hoogleraar Tilburg University
  • mr. K. Janssens, medewerker bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (secretaris)

De commissie onderzoekt hoe een ruimere toepassing van het rechtsmiddel cassatie in het belang der wet kan worden bevorderd. Daarbij wordt de commissie graag geattendeerd op uitspraken in civiele zaken die zich eventueel zouden lenen voor een vordering tot cassatie in het belang der wet. De commissie nodigt een ieder daartoe uit. Van uitspraken in strafzaken, fiscale zaken en bestuursrechtelijke zaken kan de commissie geen kennis nemen.

De commissie wijzen op een uitspraak

Wilt u de commissie op een voor cassatie in het belang der wet geschikte uitspraak wijzen, dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de commissie cassatie in het belang der wet, mr. K. Janssens, Hoge Raad der Nederlanden, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag.