Adviserende taak


De Hoge Raad heeft een bijzondere positie. Dat blijkt ook uit de adviserende taak van de president van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Meestal wordt geadviseerd omdat daarom is gevraagd door de regering, vaak via de minister van Justitie en Veiligheid.

Er kan bijvoorbeeld om advies worden gevraagd over voorgenomen wetgeving of plannen die gaan over de organisatie van de rechtspraak.


Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal