Overzichten lopende en te verwachten cassaties in het belang der wet op website Hoge Raad

2 februari 2023

Met ingang van vandaag zijn op de website van de Hoge Raad (www.hogeraad.nl) overzichten te vinden van de ingediende en te verwachten vorderingen cassatie in het belang der wet. Ook de uitspraken van de Hoge Raad naar aanleiding van een vordering zijn/worden per jaar gepubliceerd.

Cassatie in het belang der wet

Cassatie in het belang der wet is een zogenoemd buitengewoon rechtsmiddel. Het is een instrument in handen van de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad om een beslissing van de Hoge Raad te verkrijgen over een rechtsvraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd. Cassatie in het belang der wet heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen in de zaak. De beslissing van de Hoge Raad is in deze gevallen vooral bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op de berechting in vergelijkbare, toekomstige gevallen.

Publicatie op website

Sinds begin februari 2023 staan overzichten van cassaties in het belang der wet op de website van de Hoge Raad. Zo is een overzicht geplaatst van de ingediende en dus lopende vorderingen maar ook van de door de PG voorgenomen vorderingen. In beide gevallen wordt een beschrijving van het onderwerp gegeven. Het doel van de plaatsing van deze overzichten is de doelmatigheid van dit bijzondere rechtsmiddel te vergroten door de procedure transparanter te maken.

Hier zijn de overzichten te vinden. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over het instrument cassatie in het belang der wet.