Cassatie in het belang der wet


Een vordering tot cassatie in het belang der wet is een buitengewoon rechtsmiddel. Het is een instrument in handen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad om een beslissing van de Hoge Raad te verkrijgen over een rechtsvraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd.

Het kan voorkomen dat lagere rechters over een bepaald juridisch onderwerp verschillend denken. Er treedt dan 'rechtsongelijkheid' op: verschillende rechters wijzen over een vergelijkbaar juridisch onderwerp verschillende vonnissen. Zo'n kwestie wordt niet altijd langs de normale weg aan de Hoge Raad voorgelegd. Het kan namelijk voorkomen dat de partijen in die zaken niet doorprocederen en dus geen cassatieberoep bij de Hoge Raad instellen of dat cassatieberoep niet openstaat.

Cassatie in het belang der wet heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokken partijen. De beslissing van de Hoge Raad is in deze gevallen alleen bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen.

Hier wordt heel duidelijk dat het belang van cassatierechtspraak niet alleen te vinden is in de juiste toepassing van het recht in de gegeven zaak, maar ook in het geven van juridische oordelen met het oog op andere zaken, waarbij het ook mogelijk is dat nieuw recht wordt gevormd (rechtsontwikkeling).

Vordering tot cassatie in het belang der wet instellen

Gemotiveerde verzoeken tot het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet kunnen bij de procureur-generaal worden ingediend door een ondertekende en ingescande brief te e-mailen naar: PG@hogeraad.nl met onderwerp vermelding: “CW-verzoek”. Het is ook mogelijk een brief per gewone post te sturen of te faxen. Zie hier de contactgegevens

Vereist is dat het verzoek betrekking heeft op een onherroepelijke uitspraak (zie art. 78 lid 7 Wet op de Rechterlijke Organisatie) waarin een rechtsvraag aan de orde is waarvan de beantwoording uit een oogpunt van rechtseenheid of van rechtsontwikkeling wenselijk is.

Verzoeken die betrekking hebben op civielrechtelijke uitspraken kunnen worden ingediend bij de Commissie cassatie in het belang der wet.