C.A. (Kees) Streefkerk, vicepresident


Loopbaan

  • 1978-1979 wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden
  • 1979-1981 stafmedewerker voor International Fellowship of Evangelical Students in Vlaanderen
  • 1981-1988 wetenschappelijk medewerker Universiteit Tilburg
  • 1989-1993 rechter rechtbank Breda
  • 1993-2001 raadsheer hof Amsterdam
  • 2001-2004 vice-president hof Amsterdam
  • Per 1-10-2004 raadsheer Hoge Raad
  • Per 1-04-2017 vicepresident Hoge Raad

Toon nevenfuncties

Geboren in 1955