Passage toespraak Maarten Feteris voor afscheid Ernst Numann

25 september 2020

Op 24 september 2020 vond het afscheid plaats van vicepresident Ernst Numann. Lees hieronder een passage uit de toespraak van president Maarten Feteris.

(…) "Ernst Numann heeft als rechter op de Antillen gewoond en gewerkt, bij het gemeenschappelijk Hof aldaar. Het is belangrijk dat hij zijn ervaringen daar met ons heeft kunnen delen, want de behandeling van cassatieberoepen in Antilliaanse zaken is een niet te onderschatten deel van de taak van de Hoge Raad.

Wij kunnen als hoogste rechter een bijdrage leveren aan de rechtsstaat in de andere landen van het Koninkrijk. Dat heeft ook een economisch aspect, doordat buitenlandse investeerders eerder bereid zijn om investeringen in een land te doen indien zij het vertrouwen hebben dat er in geval van een geschil met een contractspartner of met de overheid een hoogwaardige beslissing wordt genomen door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Als hoogste rechter in Antilliaanse zaken moet de Hoge Raad balanceerkunst beoefenen: hij moet streven naar een concordante uitleg van overeenkomstige bepalingen binnen het Koninkrijk, en aan de andere kant moet hij de ruimte respecteren die de landen hebben om af te wijken van de wetgeving in andere delen van het Koninkrijk, als ze dat willen. Wel valt te constateren dat de wetgeving in de landen van het Koninkrijk steeds meer uiteen gaat lopen, ook in gevallen waarin daar geen duidelijk aanwijsbare reden voor bestaat.

Voor de praktijk en voor de op rechtseenheid gerichte taak van de Hoge Raad is dat onwenselijk. Met behoud van de autonomie van de landen zouden nodeloze verschillen in wetgeving kunnen worden beperkt, als in de toelichting bij wetsvoorstellen standaard stil zou worden gestaan bij de vraag of het voorstel afwijkt van de wetgeving in andere landen van het Koninkrijk, en zo ja wat de argumenten zijn om daarvan af te wijken.

Aan de hand van zo’n toelichting kan een parlementair debat gevoerd worden over de wenselijkheid van afwijking ten opzichte van regels in de andere landen, zonder dat daarmee de autonomie van de landen wordt aangetast. Het wordt daarmee een soort comply or explain. (…)"