Samenstelling ACAS


Leden van de adviescommissie afgesloten strafzaken

Vaste leden

 • prof. mr. C.P.M. Cleiren, tevens voorzitter, emeritus hoogleraar straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
 • prof. dr. M. Jelicic, bijzonder hoogleraar neuropsychologie en recht aan de Universiteit Maastricht
 • mr. dr. W.N. Ferdinandusse, senior officier van justitie A bij het Landelijk Parket met bijzonder verlof, Head of Investigations bij de Kosovo Specialist Prosecutor's Office
 • mr. J. Boksem, advocaat
 • W. Paulissen, politiechef Oost-Brabant

Plaatsvervangende leden

 • prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht
 • mr. J. Plooij, senior officier van justitie A bij het Landelijk Parket, tevens plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Ressortsparket
 • prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie aan de Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht
 • mr. J. Kuijper, advocaat
 • J.A.J.T. Vissers, voormalig politiechef eenheid Rotterdam (a.i.) en voormalig politiechef Eenheid Zeeland-West-Brabant.

Secretaris

 • mr. drs. V.M.L. Sebel, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden