Benoeming drie advocaten-generaal bij de Hoge Raad

26 januari 2024

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van drie advocaten-generaal bij de Hoge Raad.

Robert Jan Koopman

Robert Jan Koopman

R.J. (Robert Jan) Koopman wordt benoemd per 1 maart 2024. Hij is op dit moment waarnemend advocaat-generaal in de sectie belastingrecht waarin hij werkzaam zal blijven.

Lieke Coenraad

Foto_Lieke Coenraad_HR_jan 2024
Fotograaf: Peter Bijkerk

L.M (Lieke) Coenraad, op dit moment senior-rechter in de rechtbank Rotterdam en hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt benoemd per 1 juni 2024 en zal met ingang van die datum werkzaam zijn in de sectie civiel recht.

Fatih Ibili

Fatih Ibili

F. (Fatih) Ibili wordt benoemd per 1 juli 2024 en zal met ingang van die datum eveneens werkzaam zijn in de sectie civiel recht. Hij is op dit moment werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag en als bijzonder hoogleraar Personen- en familierecht en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.