Hoge Raad: auteursrechtelijk geschil tussen Philips en Lidl over scheerapparaten moet deels opnieuw worden beoordeeld

7 juli 2023

De vraag of Lidl met een van haar scheerapparaten inbreuk maakt op het auteursrecht op scheerapparaten van Philips moet opnieuw worden beoordeeld. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist.

Achtergrond

Philips heeft in 2006 een scheerapparaat onder de naam Arcitec op de markt gebracht en in 2010 een scheerapparaat onder de naam SensoTouch 3D. Sinds 2016 verkoopt Lidl onder de naam Silvercrest een scheerapparaat dat volgens Philips te veel lijkt op haar scheerapparaten. Het geschil tussen Philips en Lidl gaat over de vragen of Lidl met haar Silvercrest inbreuk maakt op het auteursrecht op de genoemde scheerapparaten van Philips en of het scheerapparaat van Lidl een slaafse nabootsing is van de scheerapparaten van Philips.

De rechtbank en het gerechtshof hebben Philips in het ongelijk gesteld. Volgens het hof zijn de verschillen tussen de Arcitec en de SensoTouch 3D zo gering dat de SensoTouch 3D niet een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van de Auteurswet. Verder oordeelde het hof dat Philips haar beroep op het auteursrecht op de Arcitec onvoldoende heeft onderbouwd. Ook oordeelde het hof dat de Silvercrest geen slaafse nabootsing is van de scheerapparaten van Philips, omdat Lidl voldoende heeft gedaan om verwarring bij het publiek te voorkomen.

Philips stelde van de uitspraak van het hof beroep in cassatie in bij de Hoge Raad en heeft verschillende cassatieklachten ingediend.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad verwerpt de cassatieklachten tegen het oordeel van het hof dat aan de SensoTouch 3D niet een zelfstandig auteursrecht toekomt en dat de Silvercrest geen slaafse nabootsing is. De beslissingen van het hof op deze punten zijn met het oordeel van de Hoge Raad definitief.

De cassatieklacht tegen het oordeel van het hof dat Philips onvoldoende heeft gemotiveerd dat Lidl met de Silvercrest inbreuk maakt op een auteursrecht op de Arcitec slaagt wel. De Hoge Raad is van oordeel dat het hof op dit punt de stellingen van Philips te beperkt heeft opgevat en zijn eigen oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd.

Een ander hof moet opnieuw oordelen over de vraag of de Silvercrest inbreuk maakt op een auteursrecht op de Arcitec. In deze nieuwe behandeling kan ook aan de orde komen of de Arcitec auteursrechtelijk beschermd is en, zo ja, of dat auteursrecht aan Philips toekomt. Die kwesties had het hof in het midden gelaten.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2023:1070