Conferentie over de rechtsstaat en constitutionele diversiteit bij de Hoge Raad

28 augustus 2023

Vertegenwoordigers van constitutionele hoven en hooggerechtshoven van de EU-lidstaten, van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zullen deelnemen aan een conferentie op 31 augustus en 1 september 2023.

Ze zullen spreken over de rol van hun hoven bij het hooghouden van de kernwaarden waarop de Europese Unie is gegrondvest, zoals de rechtsstaat en de mensenrechten. Wanneer moet de nationale diversiteit opzij worden gezet ten gunste van de eenheid van het EU-recht? En omgekeerd: wanneer moet het EU-recht ruimte bieden voor nationale diversiteit? De conferentie wordt georganiseerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof van België, het Grondwettelijk Hof van Luxemburg en de Hoge Raad der Nederlanden, en zal plaatsvinden in het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag. De titel van de conferentie is “EUnited in diversity II: The Rule of Law and Constitutional Diversity.” Deze conferentie wordt gehouden als vervolg op de conferentie ‘EUnited in Diversity: between common constitutional traditionals and national identities’ die in september 2021 in Riga, Letland werd gehouden. De conferentie zal worden geopend door Didier Reynders, commissaris voor Justitie van de Europese Unie. De opening wordt gevolgd door keynote speeches van Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Síofra O'Leary, president van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en Dineke de Groot, president van de Hoge Raad. In vier panels worden in twee dagen tijd verschillende onderwerpen besproken.

De conferentie is niet voor het publiek toegankelijk. Op X (Twitter) brengt de Hoge Raad tijdens de conferentie meer nieuws.