Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen Marco Kroon voor onder meer wildplassen en geven kopstoot aan politieagent kunnen in stand blijven

8 maart 2022

De veroordelingen van de militair Marco Kroon wegens wildplassen, het geven van een kopstoot aan een politieagent en belediging van een politieagent door zijn geslachtsdeel te tonen, kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag.

De zaak

Marco Kroon plaste tegen een hek tijdens carnaval in maart 2019. Bij zijn aanhouding wegens wildplassen zou hij zijn geslachtsdeel aan een agente hebben laten zien en een agent een kopstoot hebben gegeven.

Kroon kreeg in hoger beroep wegens het wildplassen een geldboete van 120 euro opgelegd; voor het geven van de kopstoot aan en belediging van een politieagent kreeg hij een taakstraf van 80 uur. Hij stelde tegen deze veroordelingen beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

Kroon klaagt in cassatie over de strafbaarheid van het bewezenverklaarde wildplassen. Vanwege zijn urologische problemen, zijn mening dat er te weinig sanitaire voorzieningen waren en dat er een straat was afgesloten wat voor hem onvoorzienbaar was, zou de gemeente niet aan haar zorgplicht hebben voldaan. Door de ontbrekende voorzieningen zou Kroon ook geen schuld hebben aan de overtreding van de APV.

Het hof oordeelde dat niet is komen vast te staan dat er onvoldoende toiletten waren, ook niet voor mensen met een aandoening waaraan de verdachte lijdt. Ook de omstandigheid dat er een straat was afgesloten was volgens het hof iets waarmee verdachte gelet op alle omstandigheden rekening diende te houden. Daarom kon niet worden geconcludeerd dat bij de verdachte alle schuld ontbrak. De AG vindt het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

Kroon klaagt er in de andere kwestie onder meer over dat het hof het verweer tot strafvermindering wegens disproportioneel geweld bij de aanhouding heeft verworpen. Kroon zou bij de aanhouding letsel aan zijn handen hebben opgelopen. Het hof oordeelde dat de verdachte inderdaad letsel heeft opgelopen maar dat niet is gebleken dat dit het gevolg is van excessief politiegeweld of ander onrechtmatig optreden van de politie. Op camerabeelden was volgens het hof tot aan het moment van de kopstoot door verdachte niets onrechtmatigs te zien, ook niet aan de wijze waarop de handboeien bij de verdachte waren aangebracht. Er is dan ook geen sprake van een zogenoemd vormverzuim dat strafvermindering zou kunnen opleveren, aldus het hof. Dat oordeel vindt de AG voldoende begrijpelijk gemotiveerd.

Ook de andere cassatieklachten slagen volgens de AG niet. Hij is dan ook van mening dat de veroordelingen van Kroon voor alle strafbare feiten in stand kunnen blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 19 april 2022.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2022:200

ECLI:NL:PHR:2022:209