Publicatie civiele conclusies na intrekken zaak

21 april 2022

Conclusies van het parket bij de Hoge Raad in civiele zaken worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, meestal enkele weken nadat de conclusie is genomen. Tot nu toe werd op deze regel een uitzondering gemaakt in het geval de zaak werd ingetrokken kort nadat de conclusie was genomen. Deze uitzondering komt te vervallen.

In het vervolg zal de conclusie worden gepubliceerd ook indien de zaak wordt ingetrokken nadat de conclusie is genomen. Het parket bij de Hoge Raad kan beslissen van publicatie af te zien in verband met de belangen van partijen, of een van hen, indien daartoe bij het intrekken van de zaak een gemotiveerd verzoek wordt gedaan.

Overigens kan het parket bij de Hoge Raad besluiten een conclusie aan te houden indien de cassatieadvocaten van partijen voorzien dat een zaak mogelijk zal worden ingetrokken en dit tijdig vóór de geplande conclusiedatum aan de griffie van de Hoge Raad mededelen.