Digitaal procederen in verzoekzaken in cassatie start 1 april

22 februari 2021

Op 1 april 2021 treedt digitaal procederen in civiele verzoekzaken bij de Hoge Raad in werking. Dit staat in een Koninklijk Besluit dat in het Staatsblad is gepubliceerd.

Het procesreglement van de Hoge Raad bevat met ingang van 1 april 2021 ook bepalingen die betrekking hebben op digitaal procederen in civiele verzoekzaken bij de Hoge Raad. Het nieuwe procesreglement wordt op 1 april op de website van de Hoge Raad geplaatst.

In civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad wordt al sinds 1 maart 2017 digitaal geprocedeerd. Vanaf 1 april is het ook in civiele verzoekzaken in cassatie verplicht te procederen via het webportaal ‘Mijn Zaak Hoge Raad’. In (civiele) verzoekschriftprocedures die voor 1 april 2021 gestart zijn, blijft op de gebruikelijke wijze geprocedeerd worden.

Bij de voorbereiding van digitaal procederen in verzoekzaken heeft de Hoge Raad dankbaar gebruik gemaakt van suggesties die gedaan zijn in de online testbijeenkomsten en in de consultatie over het procesreglement.

Voor advocaten en kantoormedewerkers worden rond 1 april online instructiebijeenkomsten georganiseerd om de uitbreiding van het portaal toe te lichten.

Koninklijk Besluit in Staatsblad

Staatscourant 2021, 9405

Procesreglement