Beslissing rechtbank tot opheffing beslag op aantal digitale gegevensdragers in onderzoek Caloh Wagoh blijft niet in stand

4 februari 2020

De beslissing van de rechtbank tot opheffing van het beslag op een aantal inbeslaggenomen digitale gegevensdragers in een strafrechtelijk onderzoek naar Outlaw Motorgang Caloh Wagoh blijft niet in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Strafzaak en beslag

In een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de verdenking van ernstige strafbare feiten in georganiseerd verband binnen de Outlaw Motorgang Caloh Wagoh Main Triad MC zijn ongeveer 700 digitale gegevensdragers (mobiele telefoons en dergelijke) inbeslaggenomen. Tien verdachten dienden een beklag in bij de rechtbank om het beslag op een deel van die gegevensdragers op te heffen en terug te geven.

Beslissing rechtbank

De rechtbank stelde in deze zaken de klagers in het gelijk omdat het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) te lang zou duren, namelijk langer dan een half jaar. De rechter vond de belangen van de klagers daarom zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang om de inbeslagneming te laten voortduren. Tegen deze beslissing stelde het OM cassatieberoep in bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad vernietigt de beslissing van de rechtbank omdat deze beslissing niet goed is gemotiveerd. Het gaat hier om een complex en tijdrovend strafrechtelijk onderzoek aan een groot aantal inbeslaggenomen gegevensdragers. Dat dit onderzoek na een half jaar niet is afgerond, betekent nog niet dat het OM niet voortvarend zou hebben gehandeld. De rechtbank heeft naar het oordeel van de Hoge Raad niet goed uitgelegd waarom dat in deze zaak wel het geval zou zijn. Ook heeft de rechtbank onvoldoende uitgelegd welke belangen van de klagers op het spel staan en waarom deze zwaarder wegen dan de belangen van het strafrechtelijke onderzoek.

De Hoge Raad wijst de zaken terug naar de rechtbank om opnieuw te worden behandeld.

Uitspraken op rechtspraak.nl