Eerste 150 'oude' arresten gepubliceerd

12 december 2019

De Hoge Raad heeft tot en met vandaag de eerste 150 ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad. Het gaat dan om arresten van vóór het jaar 2000. Onder deze 150 arresten zijn 6 ‘mijlpaal’arresten te weten: De Auditu arrest (straf), het Meerenberg arrest (straf), Ermes c.s./Haviltex (civiel), Lindenbaum/Cohen (civiel), het Kelderluik arrest (civiel) en het Cessna arrest (fiscaal). Het arrest Lindenbaum-Cohen is als eerste oude arrest eerder dit jaar gepubliceerd, op 31 januari 2019, omdat het arrest toen 100 jaar bestond.

De 150 arresten zijn grotendeels civielrechtelijke zaken maar het gaat ook deels om oude arresten uit andere rechtsgebieden waarnaar in uitspraken van de Hoge Raad van dit jaar wordt verwezen.

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten.

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst (pdf, 638,8 KB) op de website met ruim 500 arresten. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen. Hierop zijn vele reacties binnengekomen. De Hoge Raad heeft de eigen lijst en de aanvullingen op die lijst vervolgens omgezet naar de drie rechtsgebieden en zo mogelijk ingedeeld naar onderwerp.

Veel van de 150 arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt, daarna zorgvuldig gecontroleerd, geanonimiseerd waar nodig en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl.

In 2020 gaat de Hoge Raad verder met het digitaliseren van de belangrijkste oude arresten. Er zal daarbij per jaar worden teruggewerkt vanaf het jaar 1999.

Uitspraken