Nieuwe PG Silvis: 'Mensenrechtenverdrag staat onder druk'

2 september 2016

,,Het ideaal van de bescherming van de Rechten van de Mens staat onder druk.’’ Dat stelt procureur-generaal Jos Silvis in de rede die hij gisteren bij zijn installatie als PG bij de Hoge Raad uitsprak. Silvis, tot voor kort rechter in het Europees Hof van de Rechten voor de Mens, noemt het zorgelijk dat er partijen zijn bij het Mensenrechtenverdrag die uitspraken van het Europese Hof aan een nationale review willen onderwerpen om te zien of deze uitspraken kunnen worden gevolgd. Zo’n principiële miskenning van de status van de onherroepelijke uitspraken van het Hof is volgens Silvis niet met het Verdrag te rijmen.

De nieuwe PG ging in zijn rede (pdf, 71,5 KB) ook in op de gevolgen van terreuraanslagen en terreurdreiging voor de rechtstaat. ,,Het Mensenrechtenverdrag laat als reactie op terreur beperkingen van vrijheden toe, maar het prijsgeven van fundamentele rechten is geen garantie is voor veiligheid. Op lange termijn is de empirisch gebleken sterkste garantie tegen bedreigingen van veiligheid en vrijheid van burgers de democratische rechtstaat in vol ornaat met alle rechten die daarbij horen.’’