Publicaties


Jaarverslag 2020 Hoge Raad

In het jaarverslag 2020 wordt verslag gedaan van de taakvervulling van de Hoge Raad in 2020.

Jaarverslag 2020 Hoge Raad

Oriënterend onderzoek procureur-generaal Toeslagenaffaire

Oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad n.a.v. aangifte tegen bewindspersonen in de Toeslagenaffaire.

Oriënterend onderzoek (pdf, 932 kB)

Reactie procureur-generaal oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft kennis genomen van de oproep van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) tot het verrichten van onderzoek met betrekking tot observaties van en opvragen van informatie over advocaten door het Openbaar Ministerie.

Reactie PG oproep VCAS (pdf, 90 kB)

Prejudiciële vragen

Rechtbanken en hoven kunnen vragen stellen aan de civiele kamer en aan de belastingkamer van de Hoge Raad.

Hoge Raad jaarverslagen

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en ingezette middelen.

Commissie rechtseenheid bestuursrecht

Met het jaaroverzicht beoogt het rechtseenheidsoverleg inzicht te bieden in werkwijze en aandachtspunten.

Toezicht op het Openbaar Ministerie

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft als bijzondere taak een toezichthoudende rol op het Openbaar Ministerie (artikel 122 lid 1 Wet op de Rechterlijke Organisatie).

Mijlpaalarresten

De Hoge Raad publiceert sinds december 2019 'oude' (mijlpaal) arresten inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal. Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Nb. In de documenten zijn de per 10-05-2021 gepubliceerde arresten groen gearceerd. De overigen zijn eerder gepubliceerd.

Wetgevingsadviezen president en procureur-generaal

In artikel 74 van de Wet op de rechterlijke organisatie (RO) staat dat de Hoge Raad advies of inlichtingen geeft wanneer dat vanwege de regering wordt gevraagd. Dit geldt dit ook voor de leden van het parket bij de Hoge Raad.

Het advies wordt in de praktijk uitgebracht door de presidenten van de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad gezamenlijk.

Toespraken president

Jaarlijks houdt de president van de Hoge Raad een aantal toespraken.