Publicatie Wetenschappelijk Bureau

29 juli 2020

Op 1 oktober 2013 vierde de Hoge Raad zijn 175-jarig bestaan. Rond het thema ‘bijdragen aan de samenleving’ werd teruggeblikt en vooruitgezien op de betekenis van de Hoge Raad voor de samenleving. Tegelijk met de Hoge Raad jubileerde zijn, in 1978 opgerichte, wetenschappelijk bureau. In 2013 bestond ‘het WB’, zoals dat bij de Hoge Raad in de wandelgang wordt genoemd, 35 jaar.

In die periode is het WB, parallel aan de grote toename van de zaakinstroom, sterk in omvang toegenomen. Wat niet veranderde is de inspirerende en vruchtbare manier van samenwerken tussen de jonge juristen van het WB en de ervaren raadsheren en advocaten-generaal.

Er is een bundel gepubliceerd. Het bevat een bundeling van artikelen over actuele onderwerpen die niet alleen getuigt van de kwaliteit van de inbreng in die samenwerking van de huidige wb'ers, maar die ook een blik biedt op de diversiteit aan terreinen waarop de Hoge Raad aan de samenleving bijdraagt.

Deze uitgave is verschenen in 2014 en uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, ISBN 978-90-8974-891-1.

Bundel artikelen in PDF

Voorwoord (pdf, 368 kB)

Woord van de redactie (pdf, 419 kB)

Crimmigratie en de Hoge Raad (pdf, 604 kB)

De-bijzondere-zorgplicht-van-financiele-dienstverleners-onder-toezicht (pdf, 669 kB)

De Hoge Raad als orgaan van het Koninkrijk (pdf, 615 kB)

De Hoge Raad der Nederlanden - over oude instituten die voorafgingen (pdf, 554 kB)

De Hoge Raad en de Nederlanden (pdf, 690 kB)

De Hoge Raad en het civiele procesrecht (pdf, 612 kB)

De leer van de redelijke uitkomst (pdf, 486 kB)

De wet kennen betekent niet slechts de woorden ervan begrijpen (pdf, 619 kB)

Evenwicht is een dynamische toestand (pdf, 749 kB)

Het evenredigheidsbeginsel in het belastingrecht (pdf, 565 kB)

Levensbeeindiging-bij-pasgeborenen (pdf, 724 kB)

Rechterlijke toetsing aan een ieder verbindende internationale verdragsbepalingen (pdf, 882 kB)

Van consistentie naar coherentie (pdf, 721 kB)

Wie wordt de tweede ouder (pdf, 573 kB)


Bundel