Prejudiciële vraag 23/00011


Rechtsgebied
Straf
Verwijzende instantie
Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle (05-035910-21; 05-136177-21; 05-161088-21; 05-119854-21; 05-161202-21; 05-052758-21; 05-060612-21; 05-028710-21; 08-211438-20; 05-035913-21)
Datum uitspraak
30 december 2022
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBOVE:2022:4015
Status
In behandeling bij A-G voor conclusie

Prejudiciële vraag van de rechtbank Overijssel over de toepassing van het interstatelijke vertrouwensbeginsel.

Mag de Nederlandse rechter, gelet op het interstatelijke vertrouwensbeginsel, ervan uitgaan dat in het buitenland een opsporingsbevoegdheid rechtmatig is ingezet en de betrouwbaarheid van de resultaten ervan gegeven is, zolang de (on)rechtmatigheid van dat opsporingsmiddel en de (on)betrouwbaarheid van die resultaten niet onherroepelijk in rechte zijn komen vast te staan in dat land?