Prejudiciële vraag 20/02446


Rechtsgebied
Belasting
Verwijzende instantie
Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem (AWB 18/2764)
Datum uitspraak
6 augustus 2020
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBGEL:2020:3966
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020

Kan een gemachtigde ex art. 8:25 Awb voor 3 jaar worden geweigerd, inclusief de (rechts)personen onder zijn leiding en in alle aanhangige zaken? Verenigbaar met art. 6 EVRM, 14 IVBPR en 47 EU-Handvest?

De rechtbank:
legt de Hoge Raad ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende vragen voor:

1 ) biedt artikel 8:25 van de Awb een grondslag om een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan, voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren?
2) is een weigering van een gemachtigde voor een periode van driejaar nog in overeenstemming met de in artikel 6 van het EVRM, artikel 14 van het IVBPR en/of artikel 47 van het Handvest gewaarborgde rechten?
3) indien een periode van driejaar in strijd komt met de in artikel 6 van het EVRM, artikel 14 van het IVBPR en/of artikel 47 van het Handvest gewaarborgde rechten, welke periode kan worden geacht hiermee niet in strijd te komen?
4) biedt artikel 8:25 van de Awb een grondslag om een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan te weigeren in alle zaken die thans bij de rechtbank aanhangig zijn en waarin hij optreedt als vertegenwoordiger? Is een weigering van een gemachtigde in alle aanhangige zaken in overeenstemming met de in artikel 6 van het EVRM, artikel 14 van het IVBPR en/of artikel 47 van het Handvest gewaarborgde rechten?
5) biedt artikel 8:25 van de Awb een grondslag om naast een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan ook alle (rechts)personen die onder zijn (feitelijke) leiding staan te weigeren?

houdt verder iedere beslissing aan.