Prejudiciële vraag 16/03955


Rechtsgebied
Belasting
Verwijzende instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda (BRE 15/6759 t/m 15/6762)
Datum uitspraak
1 augustus 2016
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2016:4828
Status
In behandeling bij Raad
Datum conclusie PG
9 november 2016
Vindplaats conclusie PG
ECLI:NL:PHR:2016:1105
Datum uitspraak HR
26 november 2020
Ingediende schriftelijke opmerkingen

Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door "Brits open end" niet-belastingplichtig beleggingsfonds; vergelijking met binnenlandse fiscale beleggingsinstelling; noopt de ‘Miljoen-rechtspraak’ van het HvJ EU tot terug komen van HR BNB 2015/2

29-11-2018
Deels intrekking en deels handhaving van prejudiciële vragen in twee zaken over dividendbelasting
De Hoge Raad trekt zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak ECLI:NL:HR:2017:346 in. De vragen die de Hoge Raad in deze zaak heeft gesteld lijken met het arrest Fidelity Funds te zijn beantwoord. Hetzelfde geldt voor de eerste prejudiciële vraag in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. De Hoge Raad heeft ook het verzoek om beantwoording van deze vraag ingetrokken. Dat geldt niet voor de tweede en derde prejudiciële vraag die de Hoge Raad heeft gesteld in de zaak ECLI:NL:HR:2017:342. Deze vragen zijn niet (volledig) beantwoord met het arrest Fidelity Funds. De Hoge Raad heeft deze vragen daarom gehandhaafd.

03-08-2016
De rechtbank:
- legt de Hoge Raad ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing de volgende vragen voor:
1. ziet de Hoge Raad reden om terug te komen op de beslissing in zijn arrest van 10 juli 2015, nr. 14/03956, ECLI:NL:HR:2015:1777, BNB 2015/203, namelijk dat een in het buitenland gevestigd beleggingsfonds reeds niet vergelijkbaar is met een Nederlandse fbi omdat een dergelijk beleggingsfonds niet in Nederland inhoudingsplichtig is voor de dividendbelasting?;
2. Zo neen, is de vergelijkingsmaatstaf anders indien ook binnenlandse particuliere aandeelhouders participeren in het in het buitenland gevestigd beleggingsfonds?;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Schriftelijke opmerkingen Indiener Reactiedatum
16-03955-D0009 - Schriftelijke opmerkingen.pdf A. Breuer 26 september 2016
16-03955-D0011 - Schriftelijke opmerkingen.pdf A.B.M.O. van Streepen (De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) 26 september 2016