Prejudiciële vraag 23/02883


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo (C/08/285464/HA ZA 22-323)
Datum uitspraak
12 april 2023
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBOVE:2023:1606
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
15 september 2023 tot en met 27 oktober 2023

Is een perceel grond met de bestemming wonen (Wro) een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan in de zin van artikel 7:2 lid 1 van het BW

Is een perceel grond met de bestemming wonen (Wro) een tot bewoning bestemde
onroerende zaak of bestanddeel daarvan in de zin van artikel 7:2 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek? En zoja, onder welke voorwaarden of omstandigheden?