Prejudiciële vraag 23/02504


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Rotterdam (10247783\CV EXPL 22-38704)
Datum uitspraak
23 juni 2023
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBROT:2023:5426
Status
In behandeling bij A-G voor conclusie

Kan huurder/verhuurder zich na een uitspraak van de voorzitter van de huurcommissie op grond van artikel 7:262 BW rechtstreeks tot de kantonrechter wenden zonder eerst in verzet te gaan bij de huurcommissie?

1. Kan huurder/verhuurder zich na een uitspraak van de voorzitter van de
huurcommissie op grond van artikel 7:262 BW rechtstreeks tot de kantonrechter
wenden zonder eerst in verzet te gaan bij de huurcommissie?

2. Indien het antwoord op vraag I bevestigend luidt, binnen welke termijn moet
huurder/ verhuurder zich dan na een voorzittersuitspraak tot de kantonrechter
wenden?