Prejudiciële vragen


Rechtbanken en gerechtshoven kunnen prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad.

Direct naar