Prejudiciële vraag 21/01980


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (SXM2018H00025)
Datum uitspraak
4 mei 2021
Vindplaats uitspraak
Status
In behandeling bij A-G voor conclusie
Datum conclusie PG
26 november 2021
Vindplaats conclusie PG
ECLI:NL:PHR:2021:1113

Moet ten aanzien van personen die door de autoriteiten lange tijd als Nederlander zijn aangemerkt een grens in de tijd worden aangelegd aan betwisting door de autoriteiten van het Nederlanderschap?

Vraag 1.
Moet ten aanzien van personen die door de autoriteiten lange tijd als Nederlander zijn aangemerkt - in de woorden van de Hoge Raad, NJ 1984/650: indien 'niet blijkt dat de ... autoriteiten ooit in twijfel hebben getrokken dat aan klaagster en haar moeder de achternaam V. en de Nederlandse nationaliteit toekwamen') een grens in de tijd worden aangelegd aan betwisting door de autoriteiten van het Nedelanderschap? En zo ja, welke?
Vraag 2.
Geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting het oordeel van het Gemeenschappelijk Hof in de eerste tussenbeschikking, rov. 2.12, te weten 'dat als de met de uitvoering van de RWN belaste autoriteiten ervoor kiezen om bij de aanvraag van een verlenging van een paspoort dossiers vna 62 jaren oud uit te pluizen op onvolkomenheden, het Hof de vrijheid heeft om - in afwijking van wat in het algemeen geldt - geen zware eisen te stellen aan het bewijs van bezit van staat'?
Vraag 3, met verwijzing naar de heden gestelde gelijkluidende prejudiciële vraag in de zaak-Patrick (CUR2020H00143):
Slaat, indien een kind in het buitenland is geboren en in het Koninkrijk is erkend, de term 'geboorteakte'in artikel 1:209 BW op de oorspronkelijke geboorteakte die zich in het buitenland bevindt of op de latere erkennigsakte bij de burgerlijke stand in het Koninkrijk, al dan niet in verbinding met inschrijving van de erkenning in het bevolkingsregister of basisadministratie persoonsgegevens in het Koninkrijk (en wellicht in een trouwboekje)?