Prejudiciële vraag 21/01978


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (CUR2020H00143)
Datum uitspraak
4 mei 2021
Vindplaats uitspraak
Status
In behandeling bij A-G voor conclusie
Datum conclusie PG
26 november 2021
Vindplaats conclusie PG
ECLI:NL:PHR:2021:1112

Slaat term 'geboorteakte' in art. 1:209 BW (Curaçao) op oorspronkelijke buitenlandse geboorteakte of op de latere erkenningsakte?

“Slaat, indien een kind in het buitenland is geboren en in het Koninkrijk is erkend, de
term ‘geboorteakte’ in de zinsnede ‘afstamming volgens zijn geboorteakte’ in artikel
1:209 BW op de oorspronkelijke geboorteakte die zich in het buitenland bevindt of op
de latere erkenningsakte bij de burgerlijke stand in het Koninklijk, al dan niet in
verbinding met inschrijving van de erkenning in het bevolkingsregister of
basisadministratie persoonsgegevens in het Koninkrijk (en wellicht in een
trouwboekje)?”;