Prejudiciële vraag 21/00719


Rechtsgebied
Civiel
Verwijzende instantie
Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht (C/03/18/9R)
Datum uitspraak
4 februari 2021
Vindplaats uitspraak
Status
Schriftelijke opmerkingen

Dient iedere schuldsaneringsboedel, ook die waarbij het boedelactief minder dan € 2.000,- bedraagt, op dezelfde wijze te worden afgewikkeld?