Doorontwikkeling Mijn Zaak Hoge Raad


Wanneer een nieuwe versie van het portaal Mijn Zaak Hoge Raad beschikbaar komt waarin bepaalde handelingen of schermen anders zijn dan u gewend bent, worden deze wijzigingen hieronder toegelicht.

1 mei 2024

 • Per 1 mei 2024 is mogelijk voor professionele procespartijen om digitale proceshandelingen in een prejudiciële procedure bij de civiele kamer via het portaal van de Hoge Raad uit te voeren. Zie: procesreglement.

1 januari 2023

 • Per 1 januari 2023 is de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 ingevoerd, waarin een verplichting is vervat tot digitaal procederen bij de strafkamer van de Hoge Raad (Wet van 22 augustus 2022, Stb. 2022, 345 en Stb. 2022, 364). Relevante tekstbepalingen in Mijn Zaak Hoge Raad zijn hierop aangepast.

1 oktober 2022

28 juli 2021

 • Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken: schermen voor indienen schriftelijke opmerkingen in prejudiciële procedure toegespitst op indiening door derden. Procespartijen dienen schriftelijke opmerkingen in via het digitaal dossier van de zaak.

29 juni 2021

 • Civiele verzoekzaken: bij ‘Procesvertegenwoordiging aanmelden’ twee berichtopties toegevoegd, t.w. aanvullende procesinleiding en aanvullend verweerschrift.

30 april 2021

 • Het is niet meer mogelijk via “Procesvertegenwoordiging aanmelden” of “In lopende zaak aanmelden” een bericht in te dienen voor een dossier waar de portaalgebruiker al toegang toe heeft. Er verschijnt een melding en een knop om naar het dossier van de zaak te gaan, zodat het bericht daar ingediend kan worden.
 • Civiele zaken: als een advocaat beperkt toegang heeft tot het digitaal dossier van een verzoekzaak, wordt hierover in het dossier een melding getoond.

1 april 2021

 • Uitbreiding portaal met civiele verzoekzaken die op of na 1 april 2021 bij de Hoge Raad aanhangig worden gemaakt.

28 oktober 2020

 • Aanpassingen om te voldoen aan de standaard voor digitale toegankelijkheid, o.a. weergave van webadressen (URL’s) verbeterd.
 • Civiele zaken: bij ‘Procesvertegenwoordiging aanmelden’ een extra stap toegevoegd ten behoeve van keuze zaaksoort (vordering of verzoek), als voorbereiding op digitaal procederen in civiele verzoekzaken. De optie ‘verzoek’ is nu nog niet te selecteren.

26 augustus 2020

 • Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken: uploadveld voor uittreksel KvK toegevoegd bij ‘beroepschrift indienen’ en ‘in lopende zaak aanmelden’ als gemachtigde.

29 juni 2020

 • Aanduiding van Hoge Raad als afzender of ontvanger is in het portaal voortaan in alle zaaksoorten ‘administratie’.
 • Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken: na inloggen met DigiD en kiezen voor ‘beroepschrift indienen’ of ‘in lopende zaak aanmelden’ wordt een melding getoond over de situaties waarin met eHerkenning moet worden ingelogd.

28 mei 2020

 • Procespartijen waarvan medewerkers als groep toegang hebben gekregen tot digitale dossiers ontvangen geen notificatiemails meer over berichten die door een medewerker uit de groep zijn ingediend.

15 april 2020

 • Uitbreiding portaal met belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken waarin de rechter in vorige instantie op of na 15 april 2020 uitspraak heeft gedaan.
 • Mogelijkheid om zaken te markeren met een ster en op deze manier het overzicht van zaken of berichten te ordenen.
 • Filtermogelijkheden toegevoegd op de pagina “Berichten”.

1 februari 2020

 • Uitbreiding portaal: naast reguliere strafzaken en ontnemingszaken kan nu ook digitaal geprocedeerd worden in beschikkingen, internationale rechtshulp, Caribische zaken, verzoeken tot nader onderzoek en herzieningen (mits ingediend of cassatieberoep ingesteld op of na 1 februari 2020).
 • Machtigingen op de advocatenpas worden overgenomen in het portaal: gemachtigde advocaten (met advocatenpas) en kantoormedewerkers (met gemachtigdenpas) kunnen in het portaal handelingen verrichten.

28 augustus 2019

 • Civiele zaken: wanneer (nog) geen nieuwe rolstand bekend is, wordt bij het observeren van de zaak de laatst bekende rolstatus getoond.
 • Strafzaken: de naamweergave in de zaakaanduiding is zodanig aangepast dat het op de pagina ‘Zaken’ mogelijk is te sorteren op achternaam van de procespartij.
 • In het digitale dossier wordt op het tabblad ‘Zaakgegevens’ bij ‘Vorige instantie’ geen zittingsplaats meer getoond.

27 juni 2019

 • Notificaties: op de startpagina is de informatie onder ‘Betreft’ uitgebreid. Daar wordt nu het onderwerp van een bericht of de naam van een document vermeld. Deze vermelding is ook opgenomen in de tekst van de notificatiemail.
 • Strafzaken: op de pagina ‘Zaken’ is de kolom ‘Zaaksoort’ toegevoegd. Op het tabblad ‘Zaakgegevens’ is het zaaktype verwijderd.

29 mei 2019

 • Op de pagina ‘Zaken’ zijn de overzichten per rechtsgebied (tabblad) voorzien van een zoekfunctie. Binnen het tabblad van het geselecteerde rechtsgebied kan in het zakenoverzicht gezocht worden op namen en zaaknummers of gedeeltes daarvan.
 • Bij ‘Bijstand aanmelden’ in strafzaken zijn de stappen ‘Soort zaak’ en ‘Zaakgegevens’ niet meer op één scherm weergegeven, maar verdeeld over twee schermen.

26 maart 2019

 • Pdf-downloads van berichten zijn aangepast. Indien geen bijlagen aan een bericht zijn toegevoegd, wordt het onderdeel ‘Toegevoegde documenten’ in een pdf-download van een bericht niet meer getoond.

25 februari 2019

 • Het invoeren van een parketnummer bij ‘bijstand aanmelden’ in strafzaken is gebruiksvriendelijker geworden: de cijfers kunnen zonder liggende streepjes worden ingevoerd.
  Indien een strafzaak al bij de Hoge Raad bekend is, hoeft een advocaat geen cassatieakte meer mee te sturen bij ‘bijstand aanmelden’. Deze wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van eerste bevindingen van advocaten die digitaal procederen in strafzaken.

31 januari 2019

 • Ook in zaken met de status ‘afgesloten’ is het mogelijk een bericht met eventuele bijlage(n) te versturen.

17 december 2018

 • Openstelling portaal voor digitaal procederen in reguliere strafzaken (dagvaardingen) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatie wordt ingesteld.

8 december 2018

 • De uitstraling van het portaal is gewijzigd. Kleurgebruik is veranderd en actieknoppen zijn onder een rechtsgebied geplaatst. Dit is duidelijk zichtbaar op de startpagina en op de pagina zaken.
 • Bij 'procesvertegenwoordiging aanmelden' in een civiele zaak is de eerste vraag waarin een soort zaak gekozen moet worden, vervallen.
 • Alle documenten en berichten in een dossier zijn in één handeling te downloaden. In het digitaal dossier – tabblad 'Dossier Hoge Raad' – is een link toegevoegd om het dossier te downloaden.
 • In zaken die afgesloten zijn, wordt de status gewijzigd in 'afgesloten'. Dit is zichtbaar op de pagina 'Zaken' en in het digitaal dossier – tabblad 'Zaakgegevens'.
 • Zaken die langer dan een half jaar geleden zijn afgesloten, worden uit het portaal verwijderd.
 • In de overzichten op de pagina's 'Zaken' en 'Berichten' is de term 'Zaaknummer' vervangen door de term 'Dossier'.
 • De aanduiding 'Onbekend' die gebruikt wordt als een bericht nog niet in een digitaal dossier is geplaatst, is vervangen door de aanduiding 'Volgt'.

27 september 2018

 • De vormgeving van de inlogpagina is verbeterd en de afbeelding van de Advocatenpas is geactualiseerd.
 • In de kop van berichten is de aanduiding "Berichtsoort: Bericht" verwijderd.

27 maart 2018

 • Elk bericht leidt tot één notificatie, ongeacht het aantal eventueel bijgevoegde documenten.
 • Er wordt geen notificatie verzonden naar de indiener van een bericht.
 • Sorteren op bericht en document is mogelijk gemaakt.
 • Zaakaanduiding op basis van partijnamen is toegevoegd boven het digitale dossier en boven ontvangstbevestigingen.
 • In een geopend bericht (vanuit de berichtenpagina) is het mogelijk gemaakt om door te gaan naar het vorige of volgende bericht.
 • In het berichtenformulier zijn opties toegevoegd c.q. duidelijker geplaatst: fourneert dossier vorige instantie; dient bewijs van toevoeging in; dient afschrift exploot in; dient uitspraken vorige instantie(s) in.

25 januari 2018

 • Bij het aanhangig maken van een civiele vorderingszaak is een veld ‘Overige uitspraken’ toegevoegd ten behoeve van het indienen van niet-bestreden uitspraken.
 • Profielnaam advocaten komt overeen met voorkeursinstellingen bij NOvA.
 • Gedurende twee werkdagen voorafgaand aan gepland onderhoud verschijnt hierover een melding in het portaal.

20 januari 2018

 • Beveiligingsupdate waardoor het portaal niet meer bereikbaar is via Windows XP en Vista en oude versies van Safari en Android.