Mijn Zaak Hoge Raad


Procesdeelnemers en de Hoge Raad wisselen in het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad digitaal berichten en documenten uit.

Civiele zaken

In civiele zaken wordt verplicht gebruik gemaakt van het webportaal. Procespartijen kunnen daar hun digitale dossier inzien. Digitaal procederen is in vorderingszaken verplicht indien op of na 17 maart 2017 cassatie is ingesteld. In verzoekzaken is digitaal procederen verplicht indien op of na 1 april 2021 cassatie is ingesteld.

Strafzaken

Er kan digitaal geprocedeerd worden in strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 cassatieberoep is ingesteld.

In overige strafzaken, te weten in geval van beschikkingen, internationale rechtshulp en in Caribische zaken, kan digitaal geprocedeerd worden wanneer daarin op of na 1 februari 2020 cassatieberoep is ingesteld. In herzieningsaanvragen en verzoeken tot nader onderzoek kan bij de strafsector van de Hoge Raad digitaal geprocedeerd worden wanneer de aanvraag of het verzoek op of na 1 februari 2020 wordt ingediend.

Het portaal is in deze zaken voor advocaten (met de advocatenpas of de gemachtigdenpas) en voor leden van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie (via eHerkenning) beschikbaar.

Belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken

Het webportaal is ook beschikbaar voor belastingzaken en bestuursrechtelijke zaken waarin de uitspraak van de vorige instantie op of na 15 april 2020 is bekendgemaakt. Procespartijen kunnen online hun digitale dossier inzien.

Prejudiciële vragen in belastingzaken

Het portaal is ook beschikbaar voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure in belastingzaken bij de Hoge Raad.

Meer over prejudiciële vragen

Mijn Zaak Hoge Raad

U kunt inloggen met uw advocatenpas, DigiD of E-herkenning.

Veelgestelde vragen, uitleg en instructievideo's

Toelichting op de digitale cassatieprocedure.

Onderhoud en storing

De Hoge Raad voert periodiek onderhoud uit aan de digitale systemen. Op deze momenten kan het portaal niet beschikbaar zijn

Doorontwikkeling

Het portaal Mijn Zaak Hoge Raad wordt regelmatig bijgewerkt en verbeterd. Lees welke aanpassingen (recent) zijn doorgevoerd.

Contact griffies