8 juni: De Hoge Raad opent zijn deuren tijdens het Rondje Rechtsstaat

3 juni 2024

Op zaterdag 8 juni opent de Hoge Raad van 10:00 tot 16:00 uur zijn deuren, als onderdeel van het Rondje Rechtsstaat. Het Rondje Rechtsstaat vormt de afsluiting van de Week van de Rechtsstaat, die begint op 4 juni.

Week van de Rechtsstaat

Van 4 tot en met 8 juni vindt voor de tweede keer de Week van de Rechtsstaat plaats. Tijdens deze week worden er door verschillende deelnemende organisaties in eigen huis bijeenkomsten georganiseerd over thema’s die met de rechtsstaat te maken hebben.

De Hoge Raad organiseert op woensdag 5 juni een symposium met als onderwerp: Wat betekent de rechtsstaat voor jou? U kunt zich nog aanmelden via deze pagina.

Rondje Rechtsstaat

Op zaterdag 8 juni 2024 openen acht organisaties hun deuren voor het Rondje Rechtsstaat: de Raad van State, de Hoge Raad, de Raad voor de Rechtspraak, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Kabinet van de Koning en Landsadvocaat Pels Rijcken. Op deze open dag laten zij zien wat hun rol is in onze democratische rechtsstaat.

Tijdens het Rondje Rechtsstaat kan iedereen, van jong tot oud, de gebouwen van deze acht organisaties bezoeken. Deelname is kosteloos en inschrijven is niet nodig.

Het Rondje Rechtsstaat wordt op dezelfde dag georganiseerd als de Dag van de Bouw en de Dag van de Architectuur. Er is dus nog méér te bekijken die dag.

Kijk voor het laatste nieuws op www.weekvanderechtsstaat.nl.

Rondje Rechtsstaat Programma