Veroordeling wegens veroorzaken dodelijk ongeval in Lelystad blijft in stand

30 januari 2024

De veroordeling van een verdachte wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de Larserdreef in Lelystad eind november 2019 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak
Op 29 november 2019 reed de verdachte in een Landrover tijdens de avondspits en in het donker met een snelheid van 139 km per uur over de Larserdreef in Lelystad. Op die weg was 70 km per uur de toegestane snelheid. Hij botste met die hoge snelheid tegen een Toyota Aygo aan die overstak, met daarin een man van 67 en zijn kleinzoon van 4 jaar. Zij overleefden het ongeluk niet. De vrouw van de man, die ook in de auto zat, raakte zwaargewond.

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte door te rijden met een snelheid die bijna het dubbele bedroeg van de toegestane snelheid en gelet op de verkeerssituatie, zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Onderzoek wees uit dat het ongeval vooral te wijten was aan de hoge snelheid waarmee de verdachte reed. Het gerechtshof veroordeelde de verdachte wegens het veroorzaken van een verkeersongeval met dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld en legde een gevangenisstraf van twee jaar en een rijontzegging van vijf jaar op. De verdachte stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)
De advocaat van de verdachte vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. In cassatie werd geklaagd dat de bewezenverklaarde ‘schuld’ aan het verkeersongeval niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid en dat de motivering van de opgelegde straf niet zonder meer begrijpelijk is.

Advies AG
De AG adviseerde de Hoge Raad op 9 januari 2024 het cassatieberoep te verwerpen en de veroordeling en de opgelegde straf in stand te laten.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat de cassatieklachten niet slagen. Hij heeft deze klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat ze niet tot vernietiging kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordeling en de opgelegde straf definitief.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2024:76