Aankondiging twee onderzoeksrapporten in het kader van toezicht op het OM door de procureur-generaal bij de Hoge Raad

8 januari 2024

Op donderdag 11 januari 2024 biedt procureur-generaal bij de Hoge Raad Bleichrodt aan (demissionair) minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid twee rapporten aan in het kader van het toezicht dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad houdt op het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM). Het toezicht wordt uitgeoefend ingevolge art. 122 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Eén rapport gaat over de zorgplicht van het OM in het kader van het stelsel getuigenbescherming. De Staat heeft een bijzondere zorgplicht voor getuigen die zich door hun medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek in een levensbedreigende situatie bevinden of gaan bevinden. Die zorgplicht van de Staat is voor het stelsel van getuigenbescherming belegd bij het OM. De procureur-generaal heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het OM zijn taak op het gebied van getuigenbescherming uitvoert.

Het tweede rapport gaat over de wijze waarop het OM gedetineerde veroordeelden eerder dan het einde van de opgelegde gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid stelt. In dit rapport staat de vraag centraal of het OM bij het stellen van bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) de toepasselijke wettelijke voorschriften naleeft en handelt in overeenstemming met de geldende rechtsbeginselen.

Beide rapporten en de daarbij behorende nieuwsberichten worden na de aanbieding aan de minister, gepubliceerd op de website hogeraad.nl. Dit zal rond 18.00 uur zijn.

Meer informatie over het toezicht op het OM: Toezicht op het Openbaar Ministerie - Hoge Raad