Veroordeling wegens ‘brandmoord’ op garagehouder in Breda blijft in stand

21 februari 2023

De veroordeling van een man wegens de moord op een garagehouder door hem in brand te steken in Breda in april 2019 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. Ook de opgelegde gevangenisstraf van dertig jaar blijft in stand.

De zaak

Op 8 april 2019 had de garagehouder – het latere slachtoffer – een afspraak met twee mannen, die auto-onderdelen zouden ophalen. Deze mannen bonden het slachtoffer met tiewraps en ducttape vast op een stoel en plakten zijn ogen dicht. Vervolgens heeft de verdachte brand gesticht, nadat het tape van de ogen van het slachtoffer was gehaald. Het slachtoffer overleed enkele uren na de brand. Hij heeft nog kunnen verklaren wat er was gebeurd en wie hem in brand had gestoken. Aan het plegen van de moord zou een ruzie over geld ten grondslag liggen.

Het gerechtshof legde een gevangenisstraf op van dertig jaar. De verdachte stelde van deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaten van de verdachte vroegen de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. In cassatie werd onder meer geklaagd over de strafoplegging. De verdediging gaf daarbij aan dat het hof is afgeweken van het standpunt van de verdediging op de zitting dat onmiddellijke behandeling van de verdachte gezien zijn klachten geboden is. Er is daarom bepleit om verdachte te laten opnemen. Desondanks heeft het hof een ‘kale’ gevangenisstraf opgelegd.

Advies advocaat-generaal (AG)

De AG adviseerde de Hoge Raad op 10 januari jl. de veroordeling in stand te laten.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de cassatieklachten, op de hieronder genoemde klacht na, niet slagen. Hij heeft deze klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat ze niet tot vernietiging kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.

Omdat het hof bij de oplegging van gijzeling met betrekking tot de schadevergoedingsmaatregel de bij wet bepaalde totale maximale duur daarvan heeft overschreden, heeft de Hoge Raad de uitspraak van het hof alleen op dat punt vernietigd en aangepast.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2023:265