PG verlengt termijn voor indiening opmerkingen m.b.t. voorgenomen vordering tot cassatie in het belang der wet over de WHOA

22 december 2023

Op 14 november jl. heeft de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad de mogelijkheid opengesteld voor belanghebbenden en geïnteresseerden om opmerkingen in te dienen met betrekking tot een mogelijke vordering tot cassatie in het belang der wet over de uitleg van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Zie het eerder bericht daarover van die datum. Naar aanleiding van een daartoe gedaan verzoek heeft de PG besloten om de gestelde termijn voor de indiening van de opmerkingen eenmalig met twee weken te verlengen, van 10 januari naar uiterlijk 24 januari a.s.