Procureur-generaal vraagt informatie van derden voorafgaand aan voorgenomen indiening van vordering tot cassatie in belang der wet over de WHOA

14 november 2023

Ter voorbereiding van de indiening van een vordering tot cassatie in het belang der wet over de uitleg van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad belanghebbenden en geïnteresseerden de mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen die van belang kunnen zijn voor deze vordering. Deze mogelijkheid wordt geboden opdat de vordering op zo volledig mogelijke informatie is gebaseerd.

Het gaat bij de voorgenomen vordering om de volgende vragen. De vraag of de WHOA toelaat dat een akkoord ertoe leidt dat kredietverstrekkers worden verplicht om op basis van voorafgaand aan de herstructurering bestaande kredietfaciliteiten in de toekomst het werkkapitaal te blijven financieren, op gewijzigde condities. Verder de vraag of de WHOA toelaat dat een akkoord feitelijk wijziging brengt in de onderlinge verhouding van uitkeringsrechten van de schuldeisers.

De vordering zal worden ingediend in een zaak waarin de rechtbank Rotterdam op 9 maart 2023 vonnis heeft gewezen.

Opmerkingen moet zijn voorzien van naam en functie. Ze dienen te worden ondertekend en elektronisch te worden ingediend op het e-mailadres PG@hogeraad.nl, uiterlijk 10 januari 2024 onder vermelding van CW WHOA.

Ingediende opmerkingen kunnen op de website van de Hoge Raad of als bijlage bij de vordering worden gepubliceerd onder vermelding van de naam en functie van de indiener, tenzij deze heeft vermeld geen publicatie te wensen of alleen publicatie te wensen zonder vermelding van zijn naam en functie. Waar zinvol worden ingediende opmerkingen aan de Hoge Raad overgelegd als een vordering wordt ingesteld.

De PG kan afzien van het instellen van een vordering. In dat geval worden ingediende opmerkingen niet gepubliceerd.