Jaarverslag 2022 van de Hoge Raad gepubliceerd

4 april 2023

Op 4 april is het jaarverslag over 2022 van de Hoge Raad gepubliceerd. De Hoge Raad kreeg in 2022 4490 zaken binnen. Het parket van de procureur-generaal gaf 1304 adviezen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad deed 4024 uitspraken.

De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland in civielrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale zaken. De Hoge Raad is op deze rechtsgebieden cassatierechter, die uitspraken van eerdere rechters kan vernietigen. Ook beoordeelt de Hoge Raad verzoeken tot herziening van afgesloten strafzaken. Tenslotte beantwoordt de Hoge Raad vragen van rechters over juridische vraagstukken waarover nog geen jurisprudentie bestaat. In 2022 werd deze mogelijkheid ingericht voor de strafsector en aan het eind van 2022 kwamen al enkele zogeheten prejudiciële vragen  bij de Hoge Raad over strafrecht binnen. De vierde kamer van de Hoge Raad behandelt klachten over rechters en verzoeken tot wraking van een raadsheer in de Hoge Raad. In 2022 deed de vierde kamer in vijf gevallen een uitspraak.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft verschillende bijzondere taken. Hij heeft in 2022 twaalf vorderingen tot cassatie in het belang der wet ingediend bij de Hoge Raad. In een dergelijke vordering vraagt de procureur-generaal de Hoge Raad om over een juridische kwestie een uitspraak te doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de partijen in het proces. Verder heeft de procureur-generaal onder meer twee oriënterende onderzoeken uitgevoerd naar aanleiding van aangiftes wegens ambtsmisdrijf tegen een Kamerlid en een minister.

Gemiddeld werkten er in 2022 272 mensen bij de Hoge Raad.

Bekijk hier het Hoge Raad jaarverslag 2022.