Aankondiging aanbieding onderzoeksrapporten in het kader van toezicht op het OM door de procureur-generaal bij de Hoge Raad

4 november 2022

Op woensdag 9 november biedt de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, aan minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid twee rapporten aan in het kader van het toezicht dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad houdt op het functioneren van het Openbaar Ministerie (OM). Het toezicht wordt uitgeoefend ingevolge art. 122 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Het eerste rapport gaat over ‘Onderzoek in een geautomatiseerd werk’. De wet geeft opsporingsambtenaren onder meer de bevoegdheid tot het op afstand heimelijk binnendringen in computers en andere geautomatiseerde apparaten, ook wel de ‘hackbevoegdheid’ genoemd. Onder strikte wettelijke voorschriften is dit toegestaan. Onderzocht is of de manier waarop het OM gebruik maakt van zijn bevoegdheid voldoet aan de wettelijke eisen.

Het tweede rapport heet ‘Buiten de rechter OM’. In dit rapport staat de vraag centraal of het OM bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen de wet naleeft. Bij strafbeschikkingen legt het OM zelfstandig, dus buiten de rechter om, straffen, maatregelen en aanwijzingen op. Over dit onderwerp heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad al eerder gerapporteerd.

Beide rapporten en de daarbij behorende nieuwsberichten worden na de aanbieding aan de minister, gepubliceerd op de website hogeraad.nl. Dit zal rond 18.00 uur zijn.

Meer informatie over het toezicht op het OM: Toezicht op het Openbaar Ministerie - Hoge Raad