Hoge Raad organiseert online instructiebijeenkomsten ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen in strafzaken

5 december 2022

Met ingang van 1 januari 2023 start de Hoge Raad met het verplicht digitaal procederen voor procesdeelnemers in alle zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt. De verplichting tot digitaal procederen vloeit voort uit de wet. Ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen organiseert de Hoge Raad medio december en januari online instructiebijeenkomsten voor de strafadvocatuur (en andere kantoormedewerkers) en de Cassatiedesk van het OM.

Achtergrond

Met ingang van 17 december 2018 werd het mogelijk om op vrijwillige basis digitaal te procederen in reguliere strafzaken en ontnemingszaken. Op 1 februari werd het webportaal uitgebreid naar alle strafzaken. Volgens de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022, die op 1 januari 2023 gedeeltelijk in werking treedt, wordt het verplicht om digitaal te procederen in zaken waarin na 1 januari 2023

- beroep in cassatie is ingesteld;
- een aanvraag tot herziening is gedaan;
- een verzoek tot nader onderzoek is gedaan in de zin van artikel 461 van het Wetboek van Strafvordering.

Daarnaast geldt per diezelfde datum ook een verplichting tot digitaal procederen voor procesdeelnemers in uitleveringszaken, zaken betreffende de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en in prejudiciële procedures in strafzaken.

In het procesreglement van de Hoge Raad zal een uitzondering worden gemaakt voor Caribische zaken. In die zaken kan – ook in het geval het beroep in cassatie is ingesteld na 1 januari 2023 – voorlopig nog op papier worden geprocedeerd nu er nog geen inlogmiddel is voor het Caribisch gebied.

Online instructiebijeenkomsten ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen

Ter voorbereiding op het verplicht digitaal procederen in strafzaken organiseert de Hoge Raad online instructiebijeenkomsten. Het doel van de instructiebijeenkomst is om uitleg te geven over het gebruik van het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad; het zijn geen juridisch inhoudelijke sessies. In fictieve zaken zullen verschillende handelingen worden doorlopen. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor advocaten, secretaresses en andere medewerkers van een advocatenkantoor en voor leden van de Cassatiedesk van het Openbaar Ministerie.

De (eerste) twee online instructiebijeenkomsten zullen worden gehouden op:

Maandag 19 december van 15.00 – 16.00 uur;
Donderdag 12 januari van 15.00 – 16.00 uur.

Aanmelden

Heeft u interesse om een online instructiebijeenkomst bij te wonen? In dat geval kunt u zich aanmelden via het e-mailadres p.hesseling@hogeraad.nl. Geeft u dan ook meteen uw voorkeursdatum door.

Overige informatie

Als hulpmiddel bij het gebruik van het webportaal staan er nu al schermvoorbeelden en veelgestelde vragen op de website.

Lees hier het eerder gepubliceerde nieuwsbericht.