Digitaal procederen in strafzaken per 1 januari 2023 verplicht

11 oktober 2022

Met ingang van 1 januari 2023 start de Hoge Raad met het verplicht digitaal procederen in alle zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt. De verplichting tot digitaal procederen vloeit voort uit de wet.

Volgens de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022, die op die datum gedeeltelijk in werking treedt, geldt de verplichting tot digitaal procederen voor zaken waarin na 1 januari 2023
- beroep in cassatie is ingesteld;
- een aanvraag tot herziening is gedaan;
- een verzoek tot nader onderzoek is gedaan in de zin van artikel 461 van het Wetboek van Strafvordering.

In het procesreglement van de Hoge Raad zal een uitzondering worden gemaakt voor Caribische zaken. In die zaken kan – ook in het geval het beroep in cassatie is ingesteld na 1 januari 2023 – voorlopig nog op papier worden geprocedeerd nu er nog geen inlogmiddel is voor het Caribisch gebied.

In verband met de invoering van het verplicht digitaal procederen zullen in de periode december 2022 - januari 2023 door de Hoge Raad instructiebijeenkomsten worden georganiseerd voor de advocaten die daaraan behoefte hebben. Nadere informatie daarover volgt op de website (www.hogeraad.nl) en de sociale media van de Hoge Raad (Twitter: @hogeraad en LinkedIn: Hoge Raad der Nederlanden). Als hulpmiddel bij het gebruik van het webportaal staan er nu al schermvoorbeelden en veelgestelde vragen op de website.

Sinds 17 december 2018 bestaat de mogelijkheid om op vrijwillige basis digitaal te procederen in dagvaardings- en ontnemingszaken. Op 1 februari 2020 is die mogelijkheid uitgebreid naar de overige zaken waarvan de strafkamer van de Hoge Raad als cassatierechter kennisneemt en naar zaken waarin herziening is gevraagd. Na 1 januari 2023 kan in alle zaken waarvoor nog niet de verplichting tot digitaal procederen geldt, op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd volgens de regels van het procesreglement.

De ontwikkeling van het digitaal procederen bij de Hoge Raad heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de betrokken procespartijen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de input en de suggesties van de advocatuur en het Openbaar Ministerie (de cassatiedesk). De Hoge Raad staat altijd open voor suggesties voor verbetering van digitaal procederen. Deze kunnen worden ingediend via het e-mailadres: dicas@hogeraad.nl.